Een vereniging als de onze is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.