JudoCarousel_3

Je moet altijd één keer meer opstaan dan dat je gevallen bent!


Judo is ontwikkeld door Dr. Jigoro Kano (1860-1936). De basis hiervan zijn Jiu Jitsu technieken die hij jarenlang bestudeerd had. Hij verwijderde alle gevaarlijke en onnodig wrede technieken uit het Jiu Jitsu en verving deze door hem zelf ontwikkelde technieken. Zo ontstond er een Jiu Jitsu waarin wedstrijden gehouden konden worden. Hij noemde deze nieuwe verdedigingskunst Kodokan Judo.
Heden ten dage is het Judo een recreatie-, wedstrijdsport die over de gehele wereld beoefend wordt.
Het Judo bestaat uit 2 hoofdgroepen:
het Tachi Waza (staande technieken) en het Ne Waza (grondtechnieken).
Het Tachi Waza is weer onder te verdelen in verschillende groepen zoals beenworpen, heupworpen, schouderworpen, armworpen, offerworpen en combinaties en overnames op deze werptechnieken.
Het Ne Waza bestaat uit houdgrepen, armklemmen, omstrengelingen, keer- en kanteltechnieken en ook weer diverse overnames en combinaties hierop.
In het hedendaagse Judo wordt het niveau van de Judoka aangegeven door de kleur van zijn band. Voor de jeugd tot en met 12 jaar zijn de leerling-classificaties (Kyu) nog onderverdeeld in ‘slippen’ zodat zij niet zo lang hoeven te wachten op een bewijs van bevordering.
Bij onze vereniging wordt het Judo op een recreatief niveau beoefend, waarbij wij het wedstrijdaspect zeker niet verwaarlozen.
Voor de allerjongsten is er het tuimeljudo (4- en 5-jarigen), waarbij in spelvorm de basisbeginselen van het Judo worden bijgebracht.
In het jeugdjudo (6 t/m 12 jaar) gaat de spelvorm over naar het ‘echte’ judoën. Hier wordt ook de basis gelegd voor die judoka’s die aan wedstrijden mee willen gaan doen. Voor de gevorderde judoka is het van belang om de technieken te perfectioneren, de achtergronden van de technieken te begrijpen en de Kata (stijloefeningen) te bestuderen om zo de begeerde zwarte band (Dangraad) te behalen.